Bekijk de achtergrondfoto

PatiŽnt-beoordelaars

De NVN is op zoek naar ervaringsdeskundigen die de twee groepen patiënt-beoordelaars gaan versterken bij het beoordelen van wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen.

Wat gaat u doen?

Patiënt-beoordelaars letten op zaken als: kunnen patiënten dit onderzoek goed begrijpen, is de belasting voor de deelnemers niet te hoog, worden patiënten goed op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek? 

U bent in ieder geval twee maal per jaar betrokken bij het beoordelen van wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen in het kader van calls van de Nierstichting (een call is een oproep aan onderzoekers om hun onderzoeksvoorstellen in te dienen als ze voor subsidie in aanmerking willen komen). Daarbij leest u eerst enkele voorstellen individueel door en bespreekt u uw bevindingen vervolgens in een subgroep met andere patiënt-beoordelaars. Daarna komt de hele groep nog een keer samen in Utrecht of Bussum om de commentaren onder begeleiding van een bureaumedewerker aan te scherpen.

Daarnaast is het mogelijk dat u tussendoor een aantal maal per jaar via de mail benaderd wordt om:

 • Individueel een voorstel te beoordelen en via de mail uw reactie terug te sturen.
 • Mee te denken met een onderzoeker tijdens het schrijven van een onderzoeksvoorstel.

Tijdsbesteding

Afhankelijk van de call hebt u 6-14 uur nodig om de onderzoeken te beoordelen. Vervolgens komt u 2x 4 uur met de groep bijeen om samen tot een conclusie te komen. Per call is dat samen ongeveer 20 uur. Er is dus in ieder geval 2 maal per jaar sprake van een piekbelasting in enkele weken.

Het beoordelen van individuele onderzoeksvoorstellen via de mail, kost ongeveer 2 à 3 uur. 

Wie zoeken we?

Voor deze vrijwilligersfunctie zijn we op zoek naar mensen die:

 • Graag lezen en bij voorkeur ook Engels kunnen lezen.
 • Zich willen inzetten voor wetenschappelijk onderzoek voor nierpatiënten.
 • Een positief kritische blik hebben.
 • Snel en kernachtig verbetermogelijkheden kunnen verwoorden.
 • Graag met andere vrijwilligers samenwerken.

Voor deze functie nodigen wij naast nierpatiënten ook naasten en donoren van harte uit om te reageren.

Training

Op 23 september 2017 is er een training voor nieuwe patiënt-beoordelaars.

Interesse?

Hebt u interesse in deze vrijwilligersfunctie? Stuur dan een e-mail  naar Wanda Konijn: konijn@nvn.nl.   

Meer over deze vrijwilligersfunctie kunt u ook lezen op de pagina Wetenschappelijk onderzoek.

Vrijwilligersbeleid

De functie van patiënt-beoordelaar is een vrijwilligersfunctie bij de NVN. Onkosten als reiskosten worden vergoed. Lees meer over het NVN-vrijwilligersbeleid.


Over de Nierpatiënten Vereniging Nederland

De NVN is een actieve vereniging, van en voor nierpatiënten. Wij organiseren uiteenlopende activiteiten voor onze leden, geven voorlichting en maken lotgenotencontact mogelijk.

Daarnaast behartigen wij de belangen van alle nierpatiënten, bijvoorbeeld door lobby bij de landelijke politiek en overleg met zorgverleners.

Met vragen over werk, uitkeringen en scholing kunnen nierpatiënten bij STAP, ons steun- en adviespunt, terecht.

Lees meer arrow1
Waarom lid worden?
 • Bezoek onze themadagen
 • Ontmoet lotgenoten
 • Persoonlijk advies van onze sociaal raadslieden
 • Ontvang Wisselwerking 6x p/j
Lid worden
Anbi

Contact

Postbus 284
1400 AG Bussum

Algemeen: 035 - 691 21 28
STAP: 035 - 693 77 99
Luistertelefoon: 0800 - 022 66 67 

Secretariaat: secretariaat@nvn.nl
Redactie: redactie@nvn.nl
STAP: stap@nvn.nl 
Webmaster: webmaster@nvn.nl

Routebeschrijving