Bekijk de achtergrondfoto

Verstoorde nierfunctie

Een goede nierfunctie is belangrijk voor het functioneren van het lichaam. Als de nieren niet (meer) goed werken spreken we van nierschade, nierfalen of nierinsufficiëntie.

Nierschade kan diverse oorzaken hebben. Het kan een gevolg zijn van een nierziekte of een complicatie bij een andere ziekte, bijvoorbeeld hoge bloeddruk, aderverkalking, herhaalde urineweginfecties en voor de nier schadelijke stoffen of medicijnen.

Bij nierschade zijn de zeeflichaampjes en/of de nierbuisjes aangetast. Bij beschadiging van de zeeflichaampjes functioneert het filter (de zeef) niet meer goed. Hierdoor kunnen eiwitten het filter passeren, waardoor er eiwit in de urine terechtkomt. Eiwit in de urine is dus een teken van nierschade. Een ander gevolg van nierschade is een teruglopende nierfunctie. Afvalstoffen kunnen daardoor minder goed worden uitgescheiden.

Sommige aandoeningen genezen vanzelf of kunnen goed behandeld worden. Andere leiden tot blijvende nierschade. In dat geval is de behandeling gericht op het vertragen van de teruglopende nierfunctie om een nierfunctievervangende behandeling zo lang mogelijk uit te stellen.

Een nierfunctie van 30% of minder

De nieren hebben een grote reservecapaciteit. Gaat de nierfunctie achteruit, dan hebben de meeste mensen dat in eerste instantie niet eens in de gaten. Pas als de nieren nog maar voor 30% werken, ontstaan er klachten zoals slepende vermoeidheid die niet overgaat door rusten, gebrek aan eetlust, misselijkheid, jeuk of kramp in de benen. De schade aan de nieren is dan al zo ernstig, dat de nierfunctie verder achteruit zal gaan.

Als de nieren nog maar voor 20% werken, spreken we van de predialysefase. Bij een nierfunctie van 10-15% is, wordt een nierfunctievervangende behandeling nodig. Dat kan transplantatie of dialyse zijn.

Hoe snel de nierfunctie achteruitgaat, verschilt van persoon tot persoon. De nierfunctie kan heel langzaam achteruitgaan of heel snel. Er kunnen ook periodes zijn waarin de nierfunctie stabiel blijft.

Stadia van chronische nierinsufficiëntie

Stadium Beschrijving GFR Actie
1 Nierschade met een
normale GFR
>90 Diagnostiek en behandeling van nierziekte en
bijkomende aandoeningen, remmen van
achteruitgang van nierfunctieverlies en
voorkomen van hart en vaatziekten
2 Nierschade met een
licht verminderde GFR
60 – 90 Aanpak van factoren die van invloed zijn op
de achteruitgang van de nierfunctie
3 Nierschade met matig
verminderde GFR
30 – 60 In de gaten houden van de ingezette
behandeling en alert zijn op eventuele
complicaties
4 Nierschade met
ernstig verminderde GFR
15 – 30 Voorbereiding op nierfunctievervangende
behandeling
5 Nierfalen <15 Nierfunctievervangende behandeling
wanneer er uremie (te veel van een bepaalde
afvalstof in het bloed) optreedt

 

Vormen van nierfalen

 • Acute nierproblemen
  Bij acute nierproblemen ontstaan de klachten erg snel: binnen enkele uren, dagen of weken. De nieren produceren minder of geen urine meer en de urine kan een roodbruine kleur krijgen. Doordat het lichaam vocht vasthoudt, gaat de bloeddruk omhoog. Het overtollige vocht kan leiden tot kortademigheid, benauwdheid en vochtophoping onder de huid (oedeem). Daarnaast kan er misselijkheid optreden en een vermindering van de eetlust.
  De behandeling is gericht op herstel van de nierfunctie.
 • Chronische nierproblemen
  Bij chronische nierproblemen werken de nieren gedurende langere tijd minder goed. Er wordt dan ook wel gesproken over chronisch nierfalen. Bij chronisch nierfalen is er blijvende schade aan het nierweefsel. Dit kan het gevolg zijn van een nierziekte of een complicatie bij een andere aandoening. Het doel van de behandeling is de achteruitgang in nierfunctie te stoppen of zo veel mogelijk te vertragen.

Complicaties bij nierfalen

Bij chronische nierproblemen kunnen andere medische problemen, complicaties, ontstaan. Welke complicaties zich voordoen en in welke mate, verschilt van persoon tot persoon. De meest voorkomende complicaties zijn hoge bloeddruk en bloedarmoede. Daarnaast kunnen problemen ontstaan met de bijschildklier en de botten.

 • Hoge bloeddruk
  De nieren maken het hormoon renine dat de bloeddruk regelt. Bij nieren die minder goed werken is de aanmaak hiervan verhoogd. De bloeddruk en de druk in de glomeruli wordt hierdoor hoger. Hierdoor gaat het bloed met meer kracht door de nierfilters stromen, waardoor er meer kans is dat zij beschadigd raken.
 • Bloedarmoede
  De nieren maken een hormoon aan dat zorgt voor de aanmaak van rode bloedlichaampjes. Als dit hormoon langere tijd niet wordt aangemaakt, ontstaat bloedarmoede.
 • Bijschildklier- en botproblemen
  De nieren zorgen ervoor dat inactief vitamine D wordt omgezet in actief vitamine D, die zorgt voor de opbouw van botten. Minder werkzame nieren betekent minder vitamine D en dus minder sterke botten. Een tekort aan vitamine D heeft ook invloed op de hoeveelheid calcium en fosfaat in het bloed. Als de balans verstoord is, kan de bijschildklier te hard gaan werken.

Lees meer


Over de Nierpatiënten Vereniging Nederland

De NVN is een actieve vereniging, van en voor nierpatiënten. Wij organiseren uiteenlopende activiteiten voor onze leden, geven voorlichting en maken lotgenotencontact mogelijk.

Daarnaast behartigen wij de belangen van alle nierpatiënten, bijvoorbeeld door lobby bij de landelijke politiek en overleg met zorgverleners.

Met vragen over werk, uitkeringen en scholing kunnen nierpatiënten bij STAP, ons steun- en adviespunt, terecht.

Lees meer arrow1
Waarom lid worden?
 • Bezoek onze themadagen
 • Ontmoet lotgenoten
 • Persoonlijk advies van onze sociaal raadslieden
 • Ontvang Wisselwerking 6x p/j
Lid worden
Anbi

Contact

Postbus 284
1400 AG Bussum

Algemeen: 035 - 691 21 28
STAP: 035 - 693 77 99
Luistertelefoon: 0800 - 022 66 67 

Secretariaat: secretariaat@nvn.nl
Redactie: redactie@nvn.nl
STAP: stap@nvn.nl 
Webmaster: webmaster@nvn.nl

Routebeschrijving