Bekijk de achtergrondfoto

Terug

Algemene ledenvergadering

Plaats: Driebergen
Starttijd: 21-04-2017 12:00
Eindtijd: 21-04-2017 16:30

Ga direct naar het aanmeldingsformulier ALV


Waar kiest u voor?

Dit is het jaar van de verkiezingen. Uw stem laten horen is van groot belang. Niet alleen voor de Tweede Kamer, maar ook voor de NVN. Wat voor vereniging wilt u de komende vier jaar?

Er wordt op de ALV van de NVN ook gestemd over het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2017-2020, zeg maar ons regeerakkoord met u. Leggen we de goede accenten? Waar gaan we mee door? Wat moet nieuwe/meer aandacht krijgen?
En we verwachten de stemming in de Eerste Kamer over het actief donorregistratiesysteem (ADR). Lukt het ons om de senatoren te overtuigen van het belang van dit wetsvoorstel waarmee we een historische omwenteling te weeg kunnen brengen?

Wat telt voor u….

In de najaarsvergadering van 2016 hebben we u al op de hoogte gebracht van de huidige zes speerpunten in ons beleid waarvan de werkgroep van leden stelt dat we die ook de komende vier jaar moeten handhaven. Maar de werkgroep gaf ook drie nieuwe invalshoeken mee om te bespreken op de ALV:

  • Hoe vergroten we bereikbaarheid/beschikbaarheid?
  • Kunnen we de aandacht voor nierziekten ook breder maken dan de ziekte alleen: geestelijk welbevinden, kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, etc.?
  • Kunnen we medisch handelen meer gepersonaliseerd, op het individu afgestemd, maken?

Na de actieve bespreking op de najaars-ALV nu de uitkomsten hiervan zoals neergelegd in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2017-2020. We gaan ook dit op een interactieve manier met u delen.

Hier gaat het formele gedeelte van de ALV aan vooraf. Daarin wordt besproken hoe we het afgelopen jaar als vereniging hebben gepresteerd (jaarverslag en jaarrekening 2016) en wordt uw goedkeuring hierover gevraagd. Ook is er de verkiezing van nieuwe bestuursleden waarvoor u bij deze uitnodiging een oproep vindt. Na de roerige jaren 2006-2010 is er sprake van een stabiele vereniging en een goed functionerend bestuur en bureau. Dit vraagt ook om een bestuur dat zichzelf vernieuwt in de loop der jaren. En doen we een dringend beroep op u om over deze oproep na te denken.

Kandidaatstelling lidmaatschap bestuur NVN

Mocht u zich als kandidaat willen melden dan kunt u dit met een kort CV aan de NVN kenbaar te maken. Doe dit uiterlijk 31 maart. U kunt uw kandidaatstelling richten aan het bestuur van de NVN, per brief (Postbus 284, 1400 AG Bussum), maar bij voorkeur per e-mail (zijlstra@nvn.nl).

Agenda

12.00 uur  Binnenlopen en lunch
13.00 uur Welkom door de voorzitter
13.05 uur Notulen 26 november 2016
13.25 uur  Presentatie en bespreking jaarverslag 2016
Presentatie en bespreking jaarrekening 2016
14.30 uur  Bestuursverkiezing
15.00 uur  Interactieve presentatie meerjarenbeleidsplan 2017-2020
16.30 uur  Einde

Stukken

Tijd & plaats

Vrijdag 21 april 2017. Let op: dit keer niet op zaterdag, maar op vrijdag. 

Cultuur- en Congrescentrum Antropia
Landgoed de Reehorst
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen

Toesturen van de stukken

Wij zenden u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een week voor de vergadering de stukken toe. Dit gebeurt per e-mail, maar als u graag de stukken uitgeprint wilt ontvangen dan kunt u dit aangeven en sturen we ze per post naar u toe.
Vragen kunt u van te voren indienen via zijlstra@nvn.nl of sturen aan:

NVN
Postbus 284
1400 AG Bussum

Aanmelden

Wij hopen u te mogen begroeten op 21 april. Als u aanwezig wilt zijn, kunt u zich met het formulier hieronder opgeven.

NVN-nummer
Naam *
Straat *
Postcode *
Woonplaats *
Geboortedatum *
Telefoon *
E-mail *

Wij zorgen voor zoutarm beleg bij de lunch, mocht u een specifieke dieetwens hebben (bv allergie) dan kunt u dat hieronder aangeven.

Dieetwensen
Bijzonderheden Ik kom met een rolstoel
Ik wil graag gebruik maken van de CAPD-ruimte
Naam introducť
NVN-nummer
Straat
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon
E-mail

Wij zorgen voor zoutarm beleg bij de lunch, mocht u een specifieke dieetwens hebben (bv allergie) dan kunt u dat hieronder aangeven.

Dieetwensen
Opmerkingen
Over de Nierpatiënten Vereniging Nederland

De NVN is een actieve vereniging, van en voor nierpatiënten. Wij organiseren uiteenlopende activiteiten voor onze leden, geven voorlichting en maken lotgenotencontact mogelijk.

Daarnaast behartigen wij de belangen van alle nierpatiënten, bijvoorbeeld door lobby bij de landelijke politiek en overleg met zorgverleners.

Met vragen over werk, uitkeringen en scholing kunnen nierpatiënten bij STAP, ons steun- en adviespunt, terecht.

Lees meer arrow1
Waarom lid worden?
  • Bezoek onze themadagen
  • Ontmoet lotgenoten
  • Persoonlijk advies van onze sociaal raadslieden
  • Ontvang Wisselwerking 6x p/j
Lid worden
Anbi

Contact

Postbus 284
1400 AG Bussum

Algemeen: 035 - 691 21 28
STAP: 035 - 693 77 99
Luistertelefoon: 0800 - 022 66 67 

Secretariaat: secretariaat@nvn.nl
Redactie: redactie@nvn.nl
STAP: stap@nvn.nl 
Webmaster: webmaster@nvn.nl

Routebeschrijving